Hướng dẫn học tập module 9 – Mĩ thuật THCS

5
(2)

1. Đáp án trắc nghiệm Mĩ thuật module 9 – Câu hỏi đầu vào

1. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung môn Mĩ thuật phát triển bao nhiêu mạch kiến thức?

2

3

4

5

2. Chọn đáp án đúng nhất

…… là quá trình thu thập và giải thích các chứng cứ về việc học của từng học sinh (HS) nhằm mục đích xác định được HS đó đã biết những kiến thức, kĩ năng nào, tiếp theo cần phải học những kiến thức, kĩ. năng nào và cách nào tốt nhất để học những kiến thức, kĩ năng mới.

Đánh giá kết quả học tập (Assessment Of learning).

Đánh giá vì sự phát triển học tập (Assessment FOR learning).

Đánh giá như là hoạt động học tập (Assessment AS learning).

Đánh giá là hoạt động tự đánh giá (Individual Assessment).

3. Chọn đáp án đúng nhất

Một số định hướng chủ đề trong chương trình Giáo dục Mĩ thuật bậc Tiểu học?

Thiên nhiên; Con người; Gia đình; Nhà trường, Xã hội, Đồ chơi, Đồ dùng học tập.

Thiên nhiên; Con người; Gia đình; Nhà trường, Xã hội, Mĩ thuật tạo hình và ngành nghề

Mĩ thuật tạo hình và ngành nghề, Con người; Gia đình; Nhà trường, Xã hội, Đồ chơi, Đồ dùng học tập

Nhà trường, xã hội, Đồ chơi, Đồ dùng học tập, Mĩ thuật Việt Nam và thế giới, Mĩ thuật tạo hình và ngành nghề

4. Chọn đáp án đúng nhất

Trong chương trình Giáo dục Mĩ thuật bậc Tiểu học, các thể loại gồm:

Hội hoạ, TK mĩ thuật sân khấu điện ảnh, Điêu khắc, Kiến trúc

Hội họa, Đồ họa, Thủ công, Điêu khắc, Lí luận và lịch sử Mĩ thuật

Lí luận và lịch sử Mĩ thuật, Hội họa, Đồ họa, TK Mĩ thuật đa phương tiện, Kiến trúc

Tất cả các thể loại trừ thủ công

5. Chọn đáp án đúng nhất

Kĩ thuật dạy học mảnh ghép áp dụng trong dạy học Mĩ thuật nhằm

Giải quyết một nhiệm vụ đơn lẻ

Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp

Giải quyết khó khăn khi học sinh không có đủ dụng cụ học tập

Giải quyết khó khăn khi lớp học quá đông

6. Chọn đáp án đúng nhất

Để lấy thu thập thông tin của một người học để đánh giá năng lực qua một dự án cụ thể trong dạy học Mĩ thuật, công cụ nào sau đây là hiệu quả nhất?

Đề kiểm tra.

Hồ sơ học tập.

Bảng tiêu chí đánh giá (Rubric).

Bảng kiểm (Checklist).

7. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng với định hướng đổi mới về đánh giá kết quả giáo dục môn Mĩ thuật trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Chú trọng đánh giá khả năng vận dụng tri thức vào những tình huống cụ thể.

Đa dạng hóa các công cụ đánh giá, kết hợp việc đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá để tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Coi trọng kiến thức, kĩ năng, thái độ được quy định trong chương trình môn Mĩ thuật.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng về đánh giá năng lực?

Đánh giá năng lực là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính ho.

Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng trong khi học.

Đánh giá việc đạt kiến thức, kỹ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Một giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng công cụ đánh giá kết quả của sản phẩm Mĩ thuật của các nhóm bạn học khác (trong lớp). Giáo viên nên yêu cầu học sinh sử dụng công cụ đánh giá nào sau đây?

Bảng câu hỏi.

Bài tập.

Bảng tiêu chí đánh giá (Rubric).

Hồ sơ học tập.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Trước khi bắt đầu bài học, để ôn tập kiến thức cũ và chuẩn bị cho việc lĩnh hội kiến thức mới, Công cụ đánh giá nào có ưu thế và thường được sử dụng trong lớp học?

Đề kiểm tra.

Bảng câu hỏi (dạng câu hỏi trắc nghiệm).

Bài tập.

Phiếu khảo sát.

2. Đáp án trắc nghiệm Mĩ thuật module 9 – Nội dung 1

1. Chọn đáp án đúng nhất

“… có sự tích hợp toàn diện công nghệ, khả năng tiếp cận và kết nối mọi thứ qua Internet bất cứ lúc nào và ở đâu…” được gọi đúng nhất là:

Chuyển đổi số

Giáo dục thông minh

Trí tuệ nhân tạo

Hệ sinh thái giáo dục

2. Chọn đáp án đúng nhất

Điền vào chỗ trống: “………. là môi trường trong đó công nghệ giáo dục và các nguồn lực khác cũng tương tác, phối hợp để phát triển năng lực (NL), phẩm chất (PC) cho người học.

Giáo dục thông minh

Chuyển đổi số

Trí tuệ nhân tạo

Hệ sinh thái giáo dục

3. Chọn các đáp án đúng

Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị Công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính chính xác.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính pháp lý.

Đảm bảo tính thực tiễn.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Điền vào chỗ trống: “Hệ sinh thái trong giáo dục đúng nghĩa không phải là phần mềm hay một hệ thống phần mềm, mà đó là một môi trường tổng hợp với các thành tố khác nhau cùng tương tác, góp phần đáp ứng

mục tiêu giáo dục.

môi trường giáo dục.

mô hình giáo dục.

điều kiện giáo dục.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép | sử dụng.

Nên chia sẻ cho đồng nghiệp và tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

Không nên tải về và chia sẻ vi vi phạm bản quyền.

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

 

1. Đáp án tự luận Mĩ thuật module 9 THCS – Hoạt động 3

1. Thầy/cô đã từng khai thác, sử dụng nguồn học liệu số nào trong hoạt động dạy học và giáo dục của mình? Nếu có, thầy/cô có thể kể tên. Thầy/cô nhận xét gì về vai trò của nguồn học liệu đã khai thác, sử dụng?

Tài liệu dạy học: bài giảng điện tử, video, kho học liệu điện tử

Hình thức đào tạo sử dụng kết nối mạng Internet để thực hiện việc học tập, nghiên cứu như: lấy tài liệu học, tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với giáo viên tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với giáo viên

2. Thầy/cô có suy nghĩ gì về vai trò của thiết bị công nghệ và phần mềm hỗ trợ trong hoạt động dạy học và giáo dục có ứng dụng công nghệ thông tin?

Vai trò của thiết bị công nghệ và phần mềm hỗ trợ trong hoạt động dạy học và giáo dục rất thiết thực trong ứng dụng công nghệ thông tin, trong hoạt động dạy và học

2. Đáp án tự luận Mĩ thuật module 9 THCS – Hoạt động 5

1. Thầy/Cô liệt kê các thiết bị, công nghệ đã sử dụng trong tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục môn Mĩ thuật.

  • Sử dụng đủ và hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học tối thiểu theo qui định đối với môn Mĩ Thuật: phần mềm giảng dạy trực tuyến, bài giảng điện tử
  • Sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm phù hợp với nội dung học và các đối tượng học sinh: đồ dùng dạy học trực quan trực tiếp, video…
  • Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại một cách phù hợp và hiệu quả

2. Thầy/cô hãy đưa ra gợi ý cho việc sử dụng 01 thiết bị công nghệ trong tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục môn Mĩ thuật.

Máy tính bàn, laptop, loa, loa bluetooth sử dụng trong việc soạn giảng và giảng dạy trực tuyến

3. Đáp án tự luận Mĩ thuật module 9 THCS – Hoạt động 6

1. Thầy cô hãy chia sẻ một số học liệu số thầy cô đã sử dụng?

Sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp/file âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử

2. Thầy cô hãy chia sẻ cách khai thác các dạng học liệu số.

  • Sử dụng đủ và hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học tối thiểu theo qui định đối với bộ môn: video bài giảng, đường link kiểm tra, phần mềm kiểm tra trên Quizizz, Azota, Kahoot…
  • Sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm phù hợp với nội dung học và các đối tượng học sinh
  • Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại một cách phù hợp và hiệu quả
4. Đáp án tự luận Mĩ thuật module 9 THCS – Hoạt động 7

Câu 1. Thầy/Cô đã từng sử dụng các phần mềm vừa được giới thiệu trong hoạt động dạy học và giáo dục của Thầy/Cô chưa?

– Powerpoint để tạo bài trình chiếu trong khám phá , luyện tập, vận dụng.

– Google Meet để dạy học trực tuyến.

– Google Drive hoặc ClassDojo để HS gửi hình ảnh chụp của bài thực hành

– Phần mềm Zoom dùng để dạy trực tuyến

– Phần mềm Padlet cho HS nộp bài, tương tác cùng nhau

Câu 2: Thầy/Cô hãy chia sẻ ví dụ thực tế và những điều cần lưu ý về các phần mềm mà Thầy/Cô đã từng sử dụng?

  • Phần mềm Padlet hỗ trợ HS trong việc nộp bài tập thực hành, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau trong việc thực hiện sản phẩm
  • Phần mềm Quizizz hỗ trợ soạn giảng câu hỏi trắc nghiệm KT-ĐG
  • Phần mềm Azota hỗ trợ KT-ĐG

Các phần mềm hỗ trợ rất hiệu quả và dễ dàng cho HS sử dụng, Gv có thể sử dụng đường link gửi cho BGH kiểm tra việc dạy và học đặc biệt trong thời gian học trực tuyến này

5. Đáp án tự luận Mĩ thuật module 9 THCS – Hoạt động 8

1. Thầy/Cô có thể kể tên một số phần mềm khác mà Thầy Cô sử dụng trong quá trình công tác.

Phần mềm Zoom, Ms Team, Google Meet giảng dạy trực tuyến

2. Thầy/Cô có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc sản phẩm thực hiện theo hướng dẫn của phiếu giao nhiệm vụ.

Hình thức đào tạo mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời điểm, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet và vai trò của thiết bị công nghệ và phần mềm hỗ trợ trong hoạt động dạy học và giáo dục có ứng dụng công nghệ thông tin

6. Đáp án tự luận Mĩ thuật module 9 THCS – Hoạt động 11

1. Thiết bị dạy học và học liệu có tích hợp vào bài dạy hợp lí, cần thiết không?

Thiết bị dạy học và học liệu có tích hợp vào bài dạy hợp lí rất cần thiết

2. Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập không?

Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập

3. Thiết bị dạy học và học liệu có phù hợp với cách thức HS hoạt động không?

Thiết bị dạy học và học liệu cần phải phù hợp với cách thức HS hoạt động

Việc sử dụng thiết bị dạy học và học liệu có được mô tả cụ thể, rõ ràng và phù hợp với các kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng không?

Việc sử dụng thiết bị dạy học và học liệu cần được mô tả cụ thể, rõ ràng và phù hợp với các kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng

7. Đáp án tự luận Mĩ thuật module 9 THCS – Hoạt động 12

Trình bày những lưu ý khi thiết kế một hoạt động cụ thể để dạy học môn Mĩ thuật ở trường THCS có ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ.

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy.

Phát triển một một kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT trong môn Mĩ thuật ở trường THCS dựa trên kế hoạch bài dạy ở mô đun 4 hoặc kế hoạch bài dạy tự đề xuất.

 

Xem thêm một số bài viết nổi bật khác:

1. Tặng tài khoản lưu trữ miễn phí 1 TB (1024GB) và office 365 online 

2. Tặng tài khoản zoom không giới 40 phút

3. Giáo án lớp 6 mới các môn

4. Tập huấn các module giáo dục theo chương trình GDPT 2018

5. Sáng kiến kinh nghiệm và biện pháp thi GVDG

6. Các chuyên đề bồi dưỡng HSG

 

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 5 / 5. Số đánh giá 2

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *