Đề kiểm tra cuối kì I Hóa 8 mẫu mới

0
(0)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2021 – 2022  

Môn: Hóa học 8

 

Chủ đề Mức độ nhận thức Cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Chất- nguyên tử- phân tử Câu 1,2,3, 13b

– Nhớ lại cấu tạo nguyên tử, quy tắc hóa trị, CTHH

Câu 5,6,7

– Hiểu được vì sao nguyên tử trung hòa về điện

– Hiểu được quy tắc hóa trị và khái niệm hợp chất

    25%
Số câu hỏi 3 1/3 3           6.1/3
Số điểm 0,75 1,0 0,75           2,5
2.Phản ứng hóa học Câu 4;13a,c

– Nhận biết được hiện tượng vật lí

 

Câu 8, 14

Lập được PTHH

    45%
Số câu hỏi 1 2/3 1 1         3.2/3
Số điểm 0,25 2,0 0,25 2,0         4,5
3. Mol và tính toán hóa học

 

    Câu 9,10, 15a

– Áp dụng CT tính toán và phương pháp giả bài toán theo PT để tính kl, thể tích..

Câu 11,12,15b

-Vận dụng kiến thức tỷ khối và sinh học để giải thích HT thực tế, tính được số nguyên tử qua mol

30%
Số câu hỏi         2 1/2 2 1/2 5
Số điểm         0,5 1,0 0,5 1,0 3,0
Tổng số câu 4 1 4 1 2 1/2 2 1/2 15
Tổng số điểm 1,0

10%

3,0

30%

1,0

10%

2,0

20%

0,5

5%

3,0

30%

0,5

5%

0,5

5%

10

100%

MÃ ĐỀ 01

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2021 – 2022  

Môn: Hóa học 8

(Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề)

I.Trắc nghiệm.(3.0 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau

Câu 1. Nguyên tử có cấu tạo bởi các loại hạt:

 1. Electron, Proton. B. Proton,nơtron.
 2. Nơtron,Electron. D. Electron, proton và nơtron.

Câu 2.Hóa trị của kim loại nhôm trong hợp chất Al2O3 là :

A.I .                       B. II.                            C. III.                   D. IV.

Câu 3. Công thức hóa học khí oxi là:

 1. O. B. O2.           C. O3.                   D. 2O.

Câu 4.Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học

 1. Đúc sắt thành đinhB.Con dao bằng sắt để lâu ngày bị gỉ rét
 2. Nấu canh thường cho thêm muối D.Sáng sớm sương đọng trên lá cây

Câu 5.Trong  các chất sau Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, O2 chất nào là đơn chất:

 1. Cl2, Al2O3, Ca B. Cl2, ZnCl2, Al2O3,
 2. Cl2, O2, CaD. Cl2, Al2O3, Ca, O2

Câu 6. Nguyên tử trung hòa về điện là do trong nguyên tử có

 1. Số p = số n.           C. Số n = số e.
 2. Số p = số e.D. Tổng số p và số n = số e.

Câu 7. Dựa vào quy tắc hóa trị hãy cho biết cặp giá trị thích hợpcủa x và y trong công thức hóa học Alx(SO4)y  là:(biết Al có hóa trị III và SO4 có hóa trị II)

 1. 2 và 3                 3 và 2                 C.  3 và 4                 D. 3 và 1

Câu 8. Phương trình hóa học nào biểu diễn đúng cho sơ đồ  Fe + HCl   – ->FeCl2 + H2

 1. Fe   +  3HCl              FeCl2   +  H2             B. Fe   +  2 HCl              FeCl2   + 2 H2
 2. Fe +  2 HCl              FeCl2   +  H2             D. Fe   +  2 HCl             2FeCl2   +  H2

Câu 9. 1 mol H2­O có khối lượng là:

 1. 8 gam 19 gam                C. 18 gam                 D. 1,8 gam

Câu 10.0,5mol khí H2 đktc có thể tích là

 1. 1,12lit 11,2lit                      C. 22,4lit                      D. 2,24 lit

Câu 11.Khi càng lên cao ta càng khó thở do hàm lượng khí ……ít:

 1. H2 B. O2 C. CH4 D. CO2

Câu 12. Số nguyên tử O có trong  1mol CO2 là:

 1. 6.1023 B. 9.1023 C. 12.1023     D. 12.1022

II.Tự luận.(7.0 điểm)

Câu 13. (3,0điểm)

 1. Thế nào là hiện tượng vật lí, hiện tượng hóa học? Cho ví dụ minh họa ?
 2. Trong các công thức sau công thức nào viết đúng, sai nếu sai sửa lại: K2O, MgCl, NaOH biết hóa trị K(I), Mg(II), Cl(I), Na(I), OH(I), O(II)
 3. Thế nào là phản ứng hóa học? Trong phản ứng hóa học điều gì thay đổi làm cho chất thay đổi?

Câu 14. (2,0điểm) Hoàn thành PTHH sau:

 1. P + O2  – – ->  P2O5b. Al    +  Cl2  – – -> AlCl3
 2. Ca(OH)2 + HCl – – -> CaCl2   +  H2Od. Fe  +  O2  – – -> Fe3O4

Câu 15.(2,0điểm)

a.Tính: + Khối lượng của 0,25 mol CuSO4

+ Khối lượng của 11,2 lít khí CO2(đktc)

 1. Đốt cháy 2,7 gam kim loại nhôm trong khí oxi sinh ra 5,1 gam nhôm oxit(Al2O3)

+ Lập PTHH cho phản ứng trên

+ Tính khối lượng và thể tích khí oxi đã sử dụng ở đktc

 

 

MÃ ĐỀ 01

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2021 – 2022  

 

Môn: Hóa học 8

 

I.Trắc nghiệm. (3.0 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ĐA D C B B C B A C C B B C

II.Tự luận. (7.0 điểm)

Câu Nội dung Điểm
13

(3.0đ)

Câu 13. (3,0 điểm)

a.      + Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu. Ví dụ cho đường vào nước đường tan tạo nước đường.

+ Hiện tượng hóa học là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác. Ví dụ sắt để lâu ngoài không khí bị rỉ

b.     Trong các công thức sau công thức viết đúng là K2O, NaOH

+ Viết sai  là MgCl sửa lại MgCl2

c.     Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác

-Trong phản ứng hóa học do sự thay đổi liên kết mà phân tử này biến đổi thành phân tử khác tức chất này biến thành chất khác.

 

(0,5đ)

 

 

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

 

(0,5đ)

14

(2,0đ)

Lập PTHH

a.  4 P  +   5O2              2P2O5

b. 2Al    +   3Cl2                  2 AlCl3

c. Ca(OH)2    +   2HCl                    CaCl2   + 2 H2Od.  3Fe     + 2 O2                   Fe3O4

 

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

15

(2,0đ)

a. Tính

+)Ta có nCuSO4 = 0,25 (mol)

mCuSO4= n . M     =  0,25 . 160  = 40 (gam)

+) Ta có VCO2   =  11,2 (lit)

n CO2  =    V  : 22,4  =   11,2   :  22,4   = 0,5(mol)

mCO2  =   n  . M    =   0,5. 44    =  22( gam)

b. *) Lập PTHH : 4Al    +   3O2                  2 Al2O3

*) Tính khối lượng oxi và thể tích khí oxi đã sử dụng ở đktc          Ta có mAl  =  2,7 (gam), mAl2O3 =  5.1gam

ADĐLBT ta có mAl      +  mO2     =   mAl2O3

mO2     =   mAl2O3  –   mAl      =  5,1- 2,7   =2,4g

nO2   =  2,4 : 32  =  0,075mol

VO2   =  n. 22,4  =  0,075. 22,4 = 1,68lit

 

(0,25đ)

(0,25đ)

 

(0,25đ)

 

(0,25đ)

 

(0,25đ)

(0,25đ)

 

(0,25đ)

 

(0,25đ)

Hóa 8: Tải về tại đây

Bạn hãy đánh giá bài viết

Nháy chuột vào ngôi sao mà bạn muốn đánh giá

Điểm trung bình 0 / 5. Số đánh giá 0

Bạn là người đầu tiên, xin hãy đánh giá!

, , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *